Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Đơn vị trưng bày

Form đăng ký

Subject Brochure triển lãm Cafe Show Vietnam 2019
Writer CafeShow Secretariat Date 2018.11.21
File

* Quý đơn vị có câu hỏi về triển lãm Cafe Show Vietnam, vui lòng liên hệ chúng tôi
Email: info@cafeshow.com.vn
Tel:
+82-2-6000-6676 (KR/ENG)
+84-28-3823-6050 (VN/ENG)

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Vietnam Int'l Cafe Show Secretariat
Prev 2019 Sơ đồ mặt bằng 2019-04-29
Next Đơn đăng ký triển lãm Cafe Show Vietnam 2019 2018-08-06