Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Vietnam Int’l Cafeshow
Close
GRUPO KAYBEE (TEXVISTA INT.)
Địa chỉ
Building No. 10C, 7th Floor, DLF Cyber City Phase--2, Gurgaon, India
Số điện thoại
+91-124-4689999
E-mail
Naveen.p@grupokaybee.com
Website
www.grupokaybee.com
Số Gian Hàng #A09

Cherry's Choice (New)

Cherry's Choice - Sản phẩm Mới của năm

TÚI ĐAY TỪ THỰC PHẨ

Giới Thiệu Sản Phẩm Đay là một xơ tự nhiên được biết đến phổ biến là "Xơ Vàng". Đây là loại xơ thân thiện với môi trường có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau vì nó có khả năng 100% phân huỷ sinh học và tái chế. Túi đay phù hợp làm bao bì đóng gói cho các sản phẩm nông sản đặc biệt là cà phê / hạt cà phê xanh / hạt ca cao trên toàn thế giới.

Grupokaybee chuyên cung cấp TÚI ĐAY TỪ THỰC PHẨM được sản xuất theo công nghệ dầu cám dạo (RBO). Qúa trình sản xuất sẽ tạo ra sợi không chứa hyrdocacbon (do đó đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm ). Sợi không chứa hydrocacbon được kiểm nghiệm và xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế IJO 98/01. Túi đay từ thực phẩm của chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế.

Giới thiệu Công Ty

Grupokaybee is a trading & Sourcing firm incorporating eighteen offices in sixteen countries covering a portfolio ranging from lifestyle and consumer products such as Jute Bags, Textiles, Home furnishings & Apparels. With over 50 years of sourcing experience, a keen knowledge of international markets, and extensive global operations, Grupokaybee is uniquely placed to provide optimal purchasing options for today's diversified, international markets. We have a well-established network of suppliers, buyers and partnerships & the company has pioneered trade in markets as varied as Latin America, Africa, Asia and Eastern Europe, constantly seeking new opportunities and breaking ground in new markets. Grupokaybee provides one-stop supply chain solutions tailored to meet the needs of individual clients. Connecting discerning buyers with quality-conscious suppliers, the company is committed to delivering cost-efficient sourcing, robust logistics and on-time distribution across the entire value chain.

Sản Phẩm/ Thương Hiệu (Total 4)

Danh Sách