Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thư viện ảnh

Subject Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2018
Writer CafeShow Secretariat Date 2018.06.14

[ Một số hình ảnh của Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2018 ]

3~5 tháng 5, 2018 / tại tòa nhà SECC, Hồ Chí Minh

www.cafeshow.com.vn

Prev Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2018 2018-06-14
Next Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2018 2018-06-14