Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông báo

Subject [VSB 2019] Quy định & Luật thi đấu
Writer CafeShow Secretariat Date 2018.12.10
File


Các bạn thí sinh vui lòng tìm hiểu Luật thi đấu theo file đính kèm. 

Mọi câu hỏi về cuộc thi, vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Email info@cafeshow.com.vn
Số điện thoại: 28 3915 2691
Hoặc theo dõi thông tin tại: https://www.facebook.com/VietnamSignatureBattle/
Prev Vietnam Nat'l Barista Championship 2019 - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn 2019-01-17
Next [VSB 2019] Đơn đăng ký cuộc thi Vietnam Signature Battle 2019 2018-12-10