Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông báo

Subject Vietnam Nat'l Barista Championship 2019 - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn
Writer CafeShow Secretariat Date 2019.01.17
File


Vietnam Nati'l Barista Championship (VNBC) là giải pha chế cà phê Quốc gia được tổ chức tại triển lãm Cafe Show Vietnam 2019 từ 2~4/5/2019

Chúng tôi trân trọng mời các chuyên gia cà phê ứng tuyển vị trí Giám khảo chuyên môn cho cuộc thi Vietnam Nat'l Barista Championship.

Vị trí tuyển

1/ Giám khảo Cảm quan (Sensory Judge)

2/ Giám khảo Kỹ thuật (Technical Judge)


Thời hạn đăng ký ~ 28/2/2019 (Thứ năm)

Mọi câu hỏi về cuộc thi, vui lòng liên hệ 

Tel: +84 28 3823 6050

Email: info@cafeshow.com.vn

Prev Vietnam Nat'l Latte Art Championship - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn 2019-01-17
Next [VSB 2019] Quy định & Luật thi đấu 2018-12-10