Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông báo

Subject Vietnam Nat'l Latte Art Championship - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn
Writer CafeShow Secretariat Date 2019.01.17
File


Vietnam Nati'l Latte Art Championship (VNLC) là giải pha chế latte art Quốc gia được tổ chức tại triển lãm Cafe Show Vietnam 2019 từ 2~4/5/2019.

Chúng tôi trân trọng mời các chuyên gia cà phê ứng tuyển vị trí Giám khảo chuyên môn cho cuộc thi Vietnam Nat'l Latte Art Championship.

Vị trí ứng tuyển

1/ Visual Judge

2/ Technical Judge 

3/ Artistic Expertise


Thời gian ứng tuyển ~ 28/2/2019 (Thứ Năm)

Mọi câu hỏi về cuộc thi, vui lòng liên hệ 

Tel: +84 28 3823 6050

Email: info@cafeshow.com.vn

Prev [VNBC 2019] Vicoria Arduino Black Eagle T3 là máy pha chính thức của cuộc thi 2019-02-13
Next Vietnam Nat'l Barista Championship 2019 - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn 2019-01-17