Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông báo

Số thứ tự. Nội dung Ngày Số lượt xem
21 [VNBC 2018] Đơn đăng ký VNBC 2018 첨부파일 2018.03.09 4280
20 [VSB 2018] Danh sách sản phẩm RICHs 첨부파일 2018.02.23 2153
19 [VSB 2018] Quy định & Luật thi đấu 첨부파일 2018.01.02 3278
18 [VSB 2018] Đơn đăng ký cuộc thi Vietnam Signature Battle 2018 첨부파일 2017.12.29 1676
17 [TUYỂN DỤNG CAFERIAN] Cách thức đăng ký và nhiệm vụ của Caferian 첨부파일 2017.07.07 2007
16 Vietnam Int'l Cafe Show 2017 - COVERING ON THE SPOT 2017.03.14 734
15 [VBB] ĐƠN ĐĂNG KÝ GIÁM KHẢO KHÁCH MỜI 첨부파일 2017.02.21 970
14 [Vietnam Beverage Battle 2017 ] ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN !!! 첨부파일 2017.02.16 492
13 [VBB 2017] Danh sách phụ lục sản phẩm RICH's 첨부파일 2016.12.23 614
12 [VBB 2017] Đơn đăng ký cuộc thi Vietnam Beverage Battle!!! 첨부파일 2016.12.21 488