Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Competitions

Notice

Subject [VNBC 2019] Quy định & Luật thi đấu
Writer CafeShow Secretariat Date 2019.03.18
File

vnbc background-01.jpg

Quy định & Luật thi đấu 2019 VNBC
*Thí sinh vui lòng xem kỹ Quy định & Luật thi đấu. Mọi câu hỏi về cuộc thi, vui lòng liên hệ 
Điện thoại: +84 28 3823 6050 
Email: info@cafeshow.com.vn
Prev [VNBC 2019] Đơn đăng ký VNBC 2019 2019-03-22
Next Vietnam Nat'l Latte Art Championship - Đơn đăng ký Giám khảo chuyên môn 2019-01-17